Endüstri Haberleri

Ayar valfi tanımı

2018-10-17
Regülatörler, modern tesislerin otomatik kontrolünde önemli bir rol oynamaktadır ve bu bitkilerin üretimi, akan medyanın doğru dağıtımı ve kontrolüne bağlıdır. Bu kontroller, ister enerji değişimi, basınç azaltma, ister basit konteynır besleme olsun, tamamlamak için bazı nihai kontrol bileşenleri gerektirir.

Düzenleme valfı, boruda değişken bir direnç olarak işlev görür. Proses akışkanının türbülansını değiştirir veya değişen valf direncinin veya "sürtünme" nin neden olduğu laminer akış koşullarında bir basınç düşüşü sağlar. Bu basınç düşürme işlemine genellikle "gaz kelebeği" denir. Bir gaz için, izotermal adiyabatik duruma yakındır ve sapma, gazın idealsizliğine bağlıdır (Joule-Thomson etkisi). Sıvılar söz konusu olduğunda, basınç her ikisi de basıncı ısıya dönüştürerek türbülans veya viskoz sürtünme ile tüketilir ve bu da sıcaklıkta hafif bir artışa neden olur.

Ortak bir kontrol döngüsü üç ana bölümden oluşur. İlk kısım genellikle bir verici olan hassas bileşen. Basınç, seviye veya sıcaklık gibi ayarlanan bir işlemin parametrelerini ölçmek için kullanılabilecek bir cihazdır. Vericinin çıkışı regülatöre, regülatöre, istenen değer veya istenen değer ile proses parametresinin gerçek değeri arasındaki sapmayı belirleyen ve ölçen regülatöre gönderilir ve düzeltme sinyalini birbiri ardına son kontrol elemanına gönderir. - Ayar valfı. Valf, akışkanın akışını değiştirir, böylece işlem parametreleri istenen değere ulaşır.

Ayar valfi, kontrol valfleri serisine aittir. Ana işlev, işlem döngüsündeki son kontrol bileşeni olan ortamın basıncını, akışını, sıcaklığını ve diğer parametrelerini ayarlamaktır.